Roll of Honour

 

Year Student Individual% School%
2017 ARYAN SAWANT 94% 100
2016 KOYANDE BHUSHAN PUNDALIK 95.4 99.2
2015 NAIK ADITI UMESH 95.4 100
2014 PEDNEKAR PRAJKTA SURENDRA 93.8 100
2013 MATHEW ESTHER ZAC 94.73 98.2
2012 FERNANDES BRAIN ELIAS 93.82 100
2011 SHAIKH FAAIZAH 94.55 99.59
2010 NORONHA EYAN 93.27 98.18
2009 EAPEN MALLIKA 92.33 99.62
2008 PRACHI PAWASKAR 88.92 100
2013 MATHEW ESTHER ZAC 94.73 98.2
2012 FERNANDES BRAIN ELIAS 93.82 100
2011 SHAIKH FAAIZAH 94.55 99.59
2010 NORONHA EYAN 93.27 98.18
2009 EAPEN MALLIKA 92.33 99.62
2008 PRACHI PAWASKAR 88.92 100
2007 NEHA MARY VARGESE 89.52 100
2006 RUCHIRA MISTRI 88.13 99.52
2005 MOGHE ADITY 90.66 100
2004 SHETTY MANISH 91.33 100
2003 DESHPANDE PREEETI 90.26 100
2002 HINGARH VIRAL 91.33 100
2001 MUKRI FARHA 88.4 99.57
2000 D’SOUZA GLYNIS 88.66 98.25
1999 MOGHE AKSHATA (MERIT HOLDER) 91.2 99.03
1998 KAMATH SANTOSH 88.66 99.57
1997 BARRETTO GLORIA 86.8 99.56
SHETH JYOTI 86.8 99.56
1996 SHRIVASTAV ROHIT 88 97.31
1995 PRABHU VARSHA V. (MERIT HOLDER) 92.57 98.32
SANZGIRI PREETI J. (MERIT HOLDER) 92.14 98.32
1994 SHANBHAG KAVITA V. 91.14 99.24
1993 RENGACHARY SRIKANTH S. 91 98.78
1992 JOSHI RAMAKANT R. 90.57 97.02
1991 KULKARNI KAILASH 88.57 97.18
1990 DESAI BIJAL 88.71 96.83
MEMON PAISAL 88.71 96.83
PINTO SANJAY 88.71 96.83
1989 KAPPADAN MULLA 90 90
1988 KHEMANI GEETA DAYAL 88.57 93.82
1987 MAHALE NAGENDRA 85.71 95
1986 SAIGAL NANDITA P. 86.57 85.59
1985 IYER RAM NARAYAN 83.42 83.42
1984 NEVREKAR SUCHITA 87.71 98.63
1983 CARIAPPA MANOJ M. 82.86 94.21
LAWIS ASHLEY B.V 82.86 94.21
1982 DHURKA SHARAD S. 86.85 90.84
1981 JEROMINO FERRAO 80.85 92.48
1980 SANJAY NATHANI 81.71 95.8